Доповідачі Альпдоган Кантарчі

D.D.S., Ph.D. Сертифікований спеціаліст по пародонтології (C.A.G.S.) та дипломат Американської Ради по Пародонтології. Асоційований член викладацького складу Інституту Forsyth в Кембріджі, США.  Асоційований професор Henry Goldman School of Dental Medicine в Університеті Бостона та School of Dental Medicine в Університеті Гарварду.

Починав кар’єру як стоматолог, закінчивши в 1991 Університет Стамбулу. Захистив кандидатську та докторську дисертацію в Університеті Стамбулу на кафедрі пародонтології. В 1999 переїхав у США в Університет Бостона. Закінчивши в 2002 наукову роботу, почав спеціалізацію по клінічній пародонтології, після чого в 2004 отримав ступінь доцента в Goldman School of Dental Medicine. В 2009 отримав ступінь асоційованого професора. В 2010 почав працювати також в Інституті Forsyth та Університеті Гарварда. В Інституті Forsyth працює також як директор клінічної практики.

За час своєї академічної кар’єри активно приймав участь в навчанні, освіті та лікуванні пацієнтів. Був керівником більше 50 кандидатських та докторських робіт; викладав та був керівником кількох до- та післядипломних курсів по клінічній та дидактичній стоматології. Є членом редакційної ради та експертом більше 20 медичних та стоматологічних наукових журналів. Основні сфери його досліджень: молекулярні механізми та шляхи усунення запальних станів порожнини рота в пародонтології, експериментальні моделі; сигнальна трансдукція нейтрофілів та моноцитів при запальних захворюваннях, клінічне застосування високочастотного аналізу при дентальних дослідженнях (xMAP Multiplexing) та біологія хірургічного зміщення зубів. Власник кількох патентів. Автор більше 130 статей в наукових журналах з високим імпакт-фактором, розділів у книгах та більше 400 усних доповідей та постерів на стоматологічних та медичних конгресах.


Вплив віку на тканини пародонту та периімплатні структури

Вік є складним біологічним процесом, пов’язаним з фізіологічними змінами в організмі, які з часом призводять до відмови біологічних функцій та здатності організму сприймати механічні навантаження. Процес старіння впливає як на вроджені, так і на набуті імунні реакції і може бути важливим фактором виникнення запальних захворювань, таких як хронічний запальний пародонтит. Вивчення процесів старіння є новою дисципліною і хоча вже існує загальне розуміння процесів старіння, однак інформації щодо фундаментальних біологічних процесів, які відбуваються з віком в тканинах ясен, все ще недостатньо. Новітні молекулярні методи дають можливість ідентифікувати шлях, пов’язаний із здоровим старінням, а також здатність оцінити вплив старіння на прогресування захворювань порожнини рота. В лекції будуть розглянуті найновіші висновки з досліджень в даному напрямку, в тому числі молекулярних шляхів старіння ясен, впливу старіння на гістологічні зміни, рівня запальних біомаркерів, апоптозу та прогресування пародонтиту та периімплантиту.

Альпдоган Кантарчі

Альпдоган Кантарчі


США